Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

Nagyon örülünk, hogy érdeklődést mutatott vállalkozásunk iránt. A Mayer Erzsébet vezetősége számára kiemelten fontos az adatvédelem. Mayer Erzsébet internetes oldalainak használata személyes adatok feltüntetése nélkül lehetséges; ha azonban az érintett speciális vállalati szolgáltatásokat kíván igénybe venni weboldalunkon keresztül, személyes adatok kezelése válhat szükségessé. Ha a személyes adatok kezelése szükséges, és az adatkezelésnek nincs törvényi alapja, általában az érintett hozzájárulását kérjük.

A személyes adatok, így az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma kezelésének minden esetben meg kell felelnie az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR), valamint az országspecifikus adatvédelemnek. a Mayer Erzsébetre vonatkozó előírásokat. Jelen adatvédelmi nyilatkozattal vállalkozásunk tájékoztatni kívánja a nagyközönséget az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok természetéről, terjedelméről és céljáról. Ezen túlmenően az érintettek ezen adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatást kapnak az őket megillető jogokról.

Mayer Erzsébet, mint adatkezelő, számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre annak érdekében, hogy biztosítsa a weboldalon keresztül kezelt személyes adatok legteljesebb védelmét. Az internet alapú adatátvitelben azonban elvileg lehetnek biztonsági hiányosságok, így az abszolút védelem nem biztos, hogy garantált. Emiatt minden érintett szabadon továbbíthatja részünkre személyes adatait alternatív módon, például telefonon.

1. Meghatározások

Mayer Erzsébet adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) elfogadásakor használt fogalmakon alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunk legyen olvasható és érthető a nagyközönség, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítására először is szeretnénk elmagyarázni a használt terminológiát.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 • a) Személyes adatok

  Személyes adat: minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozik. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen olyan azonosító alapján, mint a név, az azonosító szám, a helyadatok, az online azonosító, vagy egy vagy több, a fizikai, fiziológiai, az adott természetes személy genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.

 • b) Érintett

  Érintett minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelésért felelős adatkezelő kezeli.

 • c) Feldolgozás

  Adatkezelés minden olyan művelet vagy műveletsor, amelyet személyes adatokon vagy személyes adatok halmazán hajtanak végre, akár automatizált eszközökkel, akár nem, mint például gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszakeresés, konzultáció, felhasználás, nyilvánosságra hozatal továbbítással, terjesztéssel vagy más módon hozzáférhetővé tétellel, összehangolással vagy kombinációval, korlátozással, törléssel vagy megsemmisítéssel.

 • d) A feldolgozás korlátozása

  Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy azok jövőbeni kezelését korlátozzuk.

 • e) Profilalkotás

  Profilalkotás: a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármely formája, amely abból áll, hogy a személyes adatokat egy természetes személlyel kapcsolatos bizonyos személyes szempontok értékelésére, különösen az adott természetes személy munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségére és személyes preferenciáira vonatkozó szempontok elemzésére vagy előrejelzésére használják fel. , érdeklődési körök, megbízhatóság, viselkedés, hely vagy mozgások.

 • f) Álnevesítés

  Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, hogy a személyes adat további információk felhasználása nélkül többé nem rendelhető egy adott érintetthez, feltéve, hogy az ilyen további információkat elkülönítve tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtétele szükséges annak biztosítására. hogy a személyes adatok nem azonosított vagy azonosítható természetes személyhez tartoznak.

 • g) Adatkezelő vagy az adatkezelésért felelős adatkezelő

  Az adatkezelésért felelős adatkezelő vagy adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit; amennyiben az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit uniós vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy kijelölésének konkrét kritériumait uniós vagy tagállami jog írhatja elő.

 • h) Processzor

  Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat dolgoz fel.

 • i) Címzett

  A címzett az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amellyel a személyes adatot átadják, függetlenül attól, hogy harmadik személy-e vagy sem. Mindazonáltal az olyan hatóságok, amelyek az uniós vagy tagállami joggal összhangban személyes adatokat kaphatnak egy adott vizsgálat keretében, nem tekintendők címzettnek; ezen adatok e hatóságok általi feldolgozásának meg kell felelnie az adatkezelés céljainak megfelelően alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 • j) Harmadik fél

  Harmadik személy az érintetten, adatkezelőn, adatfeldolgozón és azon személyeken kívüli természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, aki az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen felügyelete alatt jogosult személyes adatok kezelésére.

 • k) Hozzájárulás

  Az érintett hozzájárulása az érintett akaratának önként adott, konkrét, tájékozott és félreérthetetlen kinyilvánítása, amellyel nyilatkozattal vagy egyértelműen megerősítő cselekvéssel hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez. .

2. A vezérlő neve és címe

Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb rendelkezések alkalmazásában:

Mayer Erzsébet

Erzsébet királyné útja

1143 Budapest

Magyarország

Telefon: +36 20 374 40 93

E-mail: mayer.elisa@gmail.com

Weboldal: www.angolnyelvtanar.com

3. Cookie-k

A Mayer Erzsébet internetes oldalai cookie-kat használnak. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket egy számítógépes rendszer egy internetes böngészőn keresztül tárol.

Sok internetes oldal és szerver használ cookie-kat. Sok cookie úgynevezett cookie-azonosítót tartalmaz. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Ez egy karakterláncból áll, amelyen keresztül internetes oldalak és szerverek hozzárendelhetők ahhoz az internetes böngészőhöz, amelyben a cookie tárolva lett. Ez lehetővé teszi a meglátogatott internetes oldalak és szerverek számára, hogy megkülönböztessék az adatalany egyéni böngészőjét a többi, egyéb cookie-kat tartalmazó internetes böngészőtől. Egy adott internetböngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie-azonosító segítségével.

A Mayer Erzsébet a cookie-k használatával felhasználóbarátabb szolgáltatásokat tud nyújtani a weboldal használói számára, ami a cookie-beállítás nélkül nem lenne lehetséges.

A cookie segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok a felhasználó szem előtt tartásával optimalizálhatók. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy a korábban említetteknek megfelelően felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek az elismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára weboldalunk használatát. A cookie-kat használó weboldalhasználónak pl. nem kell minden alkalommal hozzáférési adatokat megadnia a weboldalra való belépéskor, mert ezt a weboldal átveszi, és így a cookie a felhasználó számítógépes rendszerében tárolódik. Egy másik példa a bevásárlókosár sütije egy online boltban. Az online áruház cookie-n keresztül megjegyzi azokat a cikkeket, amelyeket a vásárló a virtuális kosárba helyezett.

Az érintett a használt internetböngésző megfelelő beállításával a weboldalunkon keresztül bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását, és így véglegesen megtagadhatja a cookie-k beállítását. Ezenkívül a már beállított cookie-k bármikor törölhetők internetböngészőn vagy más szoftvereken keresztül. Ez minden népszerű internetböngészőben lehetséges. Ha az érintett a használt internetböngészőben kikapcsolja a cookie-k beállítását, előfordulhat, hogy weboldalunk nem minden funkciója lesz teljesen használható.

4. Általános adatok és információk gyűjtése

A Mayer Erzsébet honlapja általános adatokat és információkat gyűjt, amikor az érintett vagy automatizált rendszer felhívja a weboldalt. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljai tárolják. Gyűjteni lehet (1) a használt böngésző típusokat és verziókat, (2) a belépő rendszer által használt operációs rendszert, (3) azt a webhelyet, ahonnan egy belépő rendszer eljut a weboldalunkra (ún. hivatkozók), (4) az al – weboldalak, (5) az internetes oldal elérésének dátuma és időpontja, (6) az Internet protokoll címe (IP-cím), (7) a hozzáférési rendszer Internet szolgáltatója, és (8) minden egyéb hasonló adat, ill. információ, amely felhasználható információtechnológiai rendszereink elleni támadások esetén.

Ezen általános adatok és információk felhasználásával Mayer Erzsébet nem von le következtetést az érintettel kapcsolatban. Ezek az információk inkább (1) weboldalunk tartalmának megfelelő továbbításához, (2) weboldalunk tartalmának és hirdetéseinek optimalizálásához, (3) információtechnológiai rendszereink és weboldalunk technológiáinak hosszú távú életképességének biztosításához szükségesek. és (4) a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére bocsátja a kibertámadás esetén a büntetőeljáráshoz szükséges információkat. Ezért a Mayer Erzsébet az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat statisztikailag elemzi, azzal a céllal, hogy növelje vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, és biztosítsa az általunk kezelt személyes adatok optimális védelmét.

5. Kapcsolatfelvételi lehetőség a honlapon keresztül

A Mayer Erzsébet honlapja olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a vállalkozásunkkal való gyors elektronikus kapcsolatfelvételt, valamint a velünk való közvetlen kommunikációt, amely tartalmazza az ún. elektronikus levelezés általános címét (e-mail cím) is. Ha az érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresi meg az adatkezelőt, az érintett által továbbított személyes adatok automatikusan tárolásra kerülnek. Az érintett által az adatkezelőnek önkéntes alapon továbbított ilyen személyes adatokat az adatkezelés vagy az érintettel való kapcsolatfelvétel céljából tároljuk. Ezeket a személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át.

6. Megjegyzés funkció a weboldalon található blogban

A Mayer Erzsébet lehetőséget biztosít a felhasználóknak arra, hogy az egyes blogbejegyzésekhez egyéni megjegyzéseket tegyenek egy blogon, amely az adatkezelő honlapján található. A blog egy internetes, nyilvánosan elérhető portál, amelyen keresztül egy vagy több bloggernek vagy web-bloggernek nevezett személy cikkeket tehet közzé, vagy gondolatait úgynevezett blogbejegyzésekben írhatja le. A blogbejegyzéseket általában harmadik felek kommentálhatják.

Ha az érintett megjegyzést fűz a jelen weboldalon közzétett bloghoz, akkor az érintett által tett megjegyzéseket is tároljuk és közzétesszük, valamint tájékoztatást adunk a megjegyzés időpontjáról és az érintett által választott felhasználóról (álnévről). . Emellett naplózásra kerül az internetszolgáltató (ISP) által az érintetthez rendelt IP-cím is. Az IP-cím ilyen tárolása biztonsági okokból történik, illetve arra az esetre, ha az érintett megsérti harmadik fél jogait, vagy adott megjegyzésen keresztül illegális tartalmat tesz közzé. Ezen személyes adatok tárolása tehát az adatkezelő saját érdeke, hogy jogsértés esetén mentesülhessen. Ezeket az összegyűjtött személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át,

7. A személyes adatok rutin törlése és zárolása

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig kezeli és tárolja, vagy ameddig azt az európai jogalkotó vagy más jogalkotó az adatkezelőre vonatkozó törvények vagy rendeletek lehetővé teszik. nak nek.

Ha a tárolási cél nem alkalmazható, vagy az európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási idő lejár, a személyes adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően rutinszerűen zároljuk vagy töröljük.

8. Az érintett jogai

 • a) Visszaigazolási jog

  Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy az adatkezelőtől visszaigazolást kapjon arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e. Ha az érintett élni kíván e megerősítési jogával, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • b) Hozzáférés joga

  Minden érintettnek joga van az európai jogalkotó által biztosított joggal, hogy az adatkezelőtől bármikor ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, valamint ezen információk másolatát. Továbbá az európai irányelvek és rendeletek az alábbi információkhoz biztosítanak hozzáférést az érintett számára:

  • az adatkezelés céljai;
  • az érintett személyes adatok kategóriái;
  • a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben tartózkodó címzettek;
  • lehetőség szerint a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az ezen időtartam meghatározásához használt kritériumok;
  • az érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését vagy törlését, illetve a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti az adatkezelőtől, vagy tiltakozhat az adatkezelés ellen;
  • a felügyeleti hatóságnál történő panasztételi jog megléte;
  • ha a személyes adatokat nem az érintetttől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó bármely rendelkezésre álló információ;
  • a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, és legalább ezekben az esetekben érdemi információk az érintett logikáról, valamint annak jelentőségéről és várható következményeiről ilyen adatkezelés az érintett számára.

  Az érintett jogosult továbbá tájékoztatást kapni arról, hogy a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe továbbítják-e. Ebben az esetben az érintettnek joga van tájékoztatást kapni a továbbítással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról.

  Ha az érintett élni kíván e hozzáférési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • c) Helyesbítéshez való jog

  Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy kérje az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés céljait, az érintett jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítésére, beleértve a kiegészítő nyilatkozat megtételét is.

  Ha az érintett élni kíván helyesbítési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • d) Törlési jog (elfeledéshez való jog)

  Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy kérje az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését, az adatkezelő pedig köteles a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike mindaddig érvényes, amíg a feldolgozás nem szükséges:

  • A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.
  • Az érintett visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását, és ha nincs más jogalap a feldolgozáshoz.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs nyomós jogos indoka, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján.
  • A személyes adatokat jogellenesen kezelték.
  • A személyes adatokat törölni kell az uniós vagy tagállami jogban az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében.
  • A személyes adatokat a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálatával kapcsolatban gyűjtötték.

  Ha a fenti okok valamelyike ​​fennáll, és az érintett kérni kívánja a Mayer Erzsébet által tárolt személyes adatainak törlését, bármikor megkeresheti az adatkezelő bármely munkatársát. Mayer Erzsébet munkatársa köteles haladéktalanul gondoskodni a törlési kérelem azonnali teljesítéséről.

  Ha az adatkezelő a személyes adatot nyilvánosságra hozta, és a 17. cikk (1) bekezdése értelmében köteles a személyes adatokat törölni, az adatkezelő a rendelkezésre álló technológiát és a megvalósítás költségeit figyelembe véve megteszi az ésszerű lépéseket, ideértve a technikai intézkedéseket is, hogy tájékoztassa a többieket. azon személyes adatokat feldolgozó adatkezelők, amelyeket az érintett kért, hogy töröljék az érintett személyes adatokra mutató hivatkozásokat, illetve másolatokat vagy replikációkat, amennyiben a feldolgozás nem szükséges. A szükséges intézkedésekről egyedi esetekben a Mayer Erzsébet munkatársa gondoskodik.

 • e) Az adatkezelés korlátozásának joga

  Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy az adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását kérje, ha az alábbiak valamelyike ​​fennáll:

  • Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát olyan időtartamra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
  • Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és helyette felhasználásuk korlátozását kéri.
  • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.
  • Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen, mindaddig, amíg annak ellenőrzése nem történik meg, hogy az adatkezelő jogos indokai felülmúlják-e az érintett jogos indokait.

  Ha a fenti feltételek valamelyike ​​teljesül, és az érintett kérni kívánja a Mayer Erzsébet által tárolt személyes adatai kezelésének korlátozását, bármikor megkeresheti az adatkezelő bármely munkatársát. A feldolgozás korlátozásáról a Mayer Erzsébet munkatársa gondoskodik.

 • f) Az adathordozhatósághoz való jog

  Minden érintett jogosult az európai jogalkotó által biztosított joggal, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Joga van arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, akinek a személyes adatokat átadták, mindaddig, amíg az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul. a GDPR vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés alapján, és az adatkezelés automatizált eszközökkel történik, mindaddig, amíg az adatkezelés nem közérdekű feladat ellátásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlásához szükséges.

  Ezen túlmenően a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy személyes adatait közvetlenül egyik adatkezelőtől a másikhoz továbbítsák, amennyiben ez technikailag kivitelezhető, és ha ez nem hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait.

  Az érintett az adathordozhatósághoz való jogának érvényesítése érdekében bármikor kapcsolatba léphet a Mayer Erzsébet bármely munkatársával.

 • g) Tiltakozás joga

  Minden érintett jogosult az európai jogalkotó által biztosított joggal, hogy sajátos helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e) vagy f) ponton alapuló kezelése ellen. ) a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

  A Mayer Erzsébet tiltakozás esetén a személyes adatot a továbbiakban nem kezeli, kivéve, ha az adatkezeléshez olyan kényszerítő erejű jogos okot tudunk felmutatni, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy jogalap létrehozásához, gyakorlásához vagy védelméhez. állítja.

  Ha Mayer Erzsébet személyes adatot direkt marketing célból kezel, az érintett bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok ilyen marketing célú kezelése ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra, amennyiben az ilyen direkt marketinghez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik Mayer Erzsébet direkt marketing célú adatkezelés ellen, a továbbiakban Mayer Erzsébet e célból nem kezeli a személyes adatokat.

  Ezen túlmenően az érintettnek joga van sajátos helyzetére való hivatkozással tiltakozni a rá vonatkozó személyes adatok Mayer Erzsébet által tudományos vagy történelmi kutatási célú, illetve statisztikai célú kezelése ellen a 89. (1) bekezdése alapján, kivéve, ha az adatkezelés közérdekből elvégzett feladat elvégzéséhez szükséges.

  Az érintett a tiltakozási jog gyakorlása érdekében a Mayer Erzsébet bármely munkatársát megkeresheti. Ezen túlmenően az érintett az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben és a 2002/58/EK irányelv ellenére szabadon élhet tiltakozási jogával, automatizált eszközökkel, műszaki előírásokat használva.

 • h) Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is

  Minden érintettnek megilleti az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy ne vonatkozzon rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással jár, vagy őt hasonlóan jelentős mértékben érinti, mindaddig, amíg a határozat megszületik. (1) nem szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog nem engedélyezi, és amely szintén előírja megfelelő intézkedéseket határoz meg az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmében, vagy (3) nem az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

  Ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, Mayer Erzsébet megfelelő intézkedéseket tesz védi az érintett jogait és szabadságait, valamint jogos érdekeit, legalább az adatkezelő emberi beavatkozásához, álláspontjának kifejtéséhez és a döntés megtámadásához való jogát.

  Ha az érintett élni kíván az automatizált egyedi döntéshozatalhoz kapcsolódó jogaival, bármikor megkeresheti a Mayer Erzsébet bármely munkatársát.

 • i) Adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga

  Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga van arra, hogy bármikor visszavonja a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását.

  Ha az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásának jogával, bármikor megkeresheti a Mayer Erzsébet bármely munkatársát.

9. A Facebook alkalmazására és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Ezen a weboldalon az adatkezelő a vállalati Facebook összetevőit integrálta. A Facebook egy közösségi hálózat.

A közösségi hálózat az internetes közösségi találkozók helye, egy online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy kommunikáljanak egymással és interakcióba lépjenek egy virtuális térben. Egy közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára, hogy személyes vagy üzleti vonatkozású információkat szolgáltasson. A Facebook lehetővé teszi a közösségi hálózatok felhasználóinak, hogy privát profilokat készítsenek, fényképeket töltsenek fel, és baráti kéréseken keresztül hálózatba lépjenek.

A Facebook üzemeltetője a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok. Ha egy személy az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, az adatkezelő a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

Az adatkezelő által üzemeltetett és Facebook-komponenst (Facebook-bővítményeket) integráló ezen internetes weboldal egyes oldalainak minden egyes felhívásával az érintett informatikai rendszerében lévő webböngésző A rendszer automatikusan felkéri a megfelelő Facebook-komponens megjelenítésének letöltését a Facebook-ról a Facebook-komponensen keresztül. Az összes Facebook-bővítmény áttekintése a https://developers.facebook.com/docs/plugins/ címen érhető el. Jelen technikai eljárás során a Facebook tudomást szerez arról, hogy weboldalunk konkrét aloldalát kereste fel az érintett.

Ha az érintett egyidejűleg bejelentkezik a Facebookra, a Facebook az érintett weboldalunkra történő minden egyes felhívásával – és az internetes oldalunkon való tartózkodásának teljes időtartama alatt – észleli, hogy Internetünk melyik aloldala. oldalt az érintett felkereste. Ezeket az információkat a Facebook komponensen keresztül gyűjtjük, és az érintett megfelelő Facebook-fiókjához kapcsoljuk. Ha az érintett rákattint a weboldalunkba integrált Facebook gombok valamelyikére, pl. a „Tetszik” gombra, vagy ha az érintett hozzászólást küld, akkor a Facebook ezt az információt az érintett személyes Facebook felhasználói fiókjával párosítja, és eltárolja a személyes adatok.

A Facebook a Facebook komponensen keresztül mindig tájékoztatást kap az érintett weboldalunkon tett látogatásáról, ha az érintett egyidejűleg bejelentkezik a Facebook-ra a weboldalunk felhívása során. Ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e a Facebook komponensre vagy sem. Ha az érintett számára nem kívánatos az információ ilyen jellegű továbbítása a Facebook felé, akkor ezt úgy akadályozhatja meg, hogy kijelentkezik Facebook-fiókjából, mielőtt felhívná weboldalunkat.

A Facebook által közzétett adatvédelmi irányelv, amely a https://facebook.com/about/privacy/ oldalon érhető el, tájékoztatást ad a személyes adatok Facebook általi gyűjtéséről, kezeléséről és felhasználásáról. Ezen kívül elmagyarázzák, hogy a Facebook milyen beállítási lehetőségeket kínál az érintett magánszférájának védelme érdekében. Ezen túlmenően különböző konfigurációs lehetőségek állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik a Facebook felé történő adatátvitel megszüntetését. Ezeket az alkalmazásokat az érintett a Facebook felé történő adattovábbítás megszüntetésére használhatja.

10. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics (anonimizálási funkcióval) alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a weboldalon az adatkezelő integrálta a Google Analytics komponensét (anonimizáló funkcióval). A Google Analytics egy webelemző szolgáltatás. A webelemzés a webhelyek látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok gyűjtése, összegyűjtése és elemzése. A webelemző szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról a weboldalról, ahonnan érkezett (ún. hivatkozó), mely aloldalakat látogatták meg, illetve milyen gyakran és mennyi ideig tekintettek meg egy aloldalt. A webelemzést főként egy weboldal optimalizálására és az internetes reklámozás költség-haszon elemzésére használják.

A Google Analytics összetevő üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google Analytics szolgáltatáson keresztüli webes elemzéshez a vezérlő a „_gat. _anonymizeIp” alkalmazást használja. Ezen alkalmazás segítségével a Google lerövidíti és anonimizálja az érintett internetkapcsolatának IP-címét, amikor az Európai Unió valamely tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény másik szerződő államából ér el weboldalainkat.

A Google Analytics komponens célja a weboldalunk forgalmának elemzése. A Google az összegyűjtött adatokat és információkat többek között arra használja fel, hogy kiértékelje weboldalunk használatát, és online riportokat készítsen, amelyek bemutatják a weboldalainkon végzett tevékenységeket, valamint hogy az internetes oldalunk használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson számunkra.

A Google Analytics cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerében. A sütik definícióját fentebb ismertetjük. A cookie beállításával a Google képessé válik weboldalunk használatának elemzésére. Az adatkezelő által üzemeltetett, az adatkezelő által üzemeltetett internetes oldal egyes oldalainak minden egyes felhívásakor, amelybe a Google Analytics komponenst integrálták, az érintett informatikai rendszerében lévő internetböngésző automatikusan adatokat küld az adatkezelőn keresztül. Google Analytics komponens online hirdetési célokra és jutalékok elszámolására a Google felé. E technikai eljárás során a vállalkozás a Google tudomást szerez a személyes adatokról, például az érintett IP-címéről, amely többek között arra szolgál, hogy a Google megértse a látogatók és kattintások eredetét,

A süti olyan személyes adatok tárolására szolgál, mint a hozzáférési idő, a hozzáférés helye, valamint az érintett weboldalunk látogatási gyakorisága. Internetes oldalunk minden egyes látogatása alkalmával az ilyen személyes adatok, beleértve az érintett által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbítják a Google-nak az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

Az érintett a fent leírtak szerint a használt webböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását a weboldalunkon keresztül, és ezzel véglegesen megtagadhatja a cookie-k beállítását. A használt internetböngésző ilyen módosítása azt is megakadályozná, hogy a Google Analytics cookie-t állítson be az érintett informatikai rendszerébe. Ezenkívül a Google Analytics által már használt cookie-k bármikor törölhetők webböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

Ezen túlmenően az érintettnek lehetősége van tiltakozni a Google Analytics által generált adatgyűjtés ellen, amely a jelen weboldal használatával kapcsolatos, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását, és lehetősége van arra, hogy minden ilyen adatot kizárjon. . Ebből a célból az érintettnek le kell töltenie egy böngészőbővítményt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout link alatt, és telepítenie kell. Ez a böngészőbővítmény egy JavaScript-en keresztül tájékoztatja a Google Analytics-et, hogy az internetes oldalak látogatásával kapcsolatos adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analytics számára. A böngészőbővítmények telepítését a Google kifogásnak tekinti. Ha az érintett informatikai rendszerét később törlik, formázzák vagy újonnan telepítik, akkor a Google Analytics letiltásához az érintettnek újra kell telepítenie a böngészőbővítményeket.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/terms/us címen érhetők el. html. A Google Analytics további magyarázata a következő linken található: https://www.google.com/analytics/.

11. Adatvédelmi rendelkezések a Google Remarketing alkalmazásáról és használatáról

Ezen a weboldalon az adatkezelő integrálta a Google Remarketing szolgáltatásokat. A Google Remarketing a Google AdWords egyik funkciója, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy hirdetéseket jelenítsenek meg olyan internetfelhasználók számára, akik korábban a vállalat internetes webhelyén tartózkodtak. A Google Remarketing integrációja tehát lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy felhasználó alapú hirdetéseket hozzanak létre, és ezáltal releváns hirdetéseket jelenítsenek meg az érdeklődő internetezőknek.

A Google Remarketing szolgáltatások üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google Remarketing célja az érdeklődésnek megfelelő hirdetések beszúrása. A Google Remarketing lehetővé teszi számunkra, hogy a Google hálózatán vagy más weboldalakon olyan hirdetéseket jelenítsünk meg, amelyek egyéni igényeken alapulnak, és megfelelnek az internethasználók érdeklődésének.

A Google Remarketing cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerében. A sütik definícióját fentebb ismertetjük. A cookie beállításával a Google lehetővé teszi weboldalunk látogatójának felismerését, ha az egymást követő weboldalakat hív meg, amelyek egyben a Google hirdetési hálózatának is tagjai. Minden olyan internetes oldal felhívásakor, amelyre a szolgáltatást a Google Remarketing integrálta, az érintett webböngészője automatikusan azonosítja magát a Google-lal. E technikai eljárás során a Google személyes adatokat kap, például a felhasználó IP-címét vagy böngészési viselkedését, amelyeket a Google többek között az érdeklődésre számot tartó hirdetések beszúrására használ fel.

A süti személyes adatok tárolására szolgál, pl. az érintett által meglátogatott internetes oldalak. Minden alkalommal, amikor meglátogatjuk internetes oldalainkat, a személyes adatok, beleértve az érintett által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbításra kerülnek a Google-hoz az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

Az érintett a fent leírtak szerint a használt webböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását a weboldalunkon keresztül, és ezzel véglegesen megtagadhatja a cookie-k beállítását. A használt internetböngésző ilyen módosítása azt is megakadályozná, hogy a Google cookie-t helyezzen el az érintett információtechnológiai rendszerében. Ezenkívül a Google által már használt cookie-k bármikor törölhetők webböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

Ezenkívül az érintettnek lehetősége van tiltakozni a Google érdeklődésen alapuló hirdetése ellen. Ebből a célból az érintettnek fel kell hívnia a www.google.de/settings/ads linket, és meg kell adnia a kívánt beállításokat az érintett által használt minden internetböngészőben.

További információk és a Google aktuális adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címen érhetők el.

12. A Google+ alkalmazására és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Ezen a webhelyen a vezérlő a Google+ gombot komponensként integrálta. A Google+ egy úgynevezett közösségi hálózat. A közösségi hálózat egy közösségi találkozási hely az interneten, egy online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy kommunikáljanak egymással és interakcióba lépjenek egy virtuális térben. Egy közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára, hogy személyes vagy üzleti vonatkozású információkat szolgáltasson. A Google+ lehetővé teszi a közösségi hálózat felhasználóinak, hogy privát profilokat hozzanak létre, fényképeket töltsenek fel, és baráti kéréseken keresztül hálózatba lépjenek.

A Google+ üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

Az adatkezelő által üzemeltetett, a Google+ gombbal integrált weboldal egyes oldalainak minden egyes felhívásával az érintett informatikai rendszerében lévő internetböngésző automatikusan letölti a megfelelő képernyőt. A Google Google+ gombja a megfelelő Google+ gomb összetevőn keresztül. Ezen technikai eljárás során a Google tudomást szerez arról, hogy weboldalunk konkrét aloldalát kereste fel az érintett. A Google+-ról részletesebb információ a https://developers.google.com/+/ címen érhető el.

Ha az érintett egyidejűleg bejelentkezik a Google+-ba, a Google az érintett weboldalunkra történő minden egyes felhívásával és az internetes oldalunkon való tartózkodásának teljes időtartama alatt felismeri, hogy az érintett mely aloldalait Az érintett felkereste az internetes oldalt. Ezeket az információkat a Google+ gombon keresztül gyűjti össze, és a Google egyezteti az érintettel társított Google+-fiókkal.

Ha az érintett a weboldalunkba integrált Google+ gombra kattint, és ezzel Google+ 1 ajánlást ad, akkor a Google ezeket az információkat az érintett személyes Google+ felhasználói fiókjához rendeli és a személyes adatokat tárolja. A Google tárolja az érintett Google+ 1 ajánlását, nyilvánosan elérhetővé téve azt az érintett által e tekintetben elfogadott feltételeknek megfelelően. Ezt követően az érintett által ezen a webhelyen adott Google+ 1 ajánlást más személyes adatokkal együtt, mint például az érintett által használt Google+-fiók neve és a tárolt fénykép, más Google szolgáltatásban, például keresőben tárolják és dolgozzák fel. a Google kereső találataiban, az érintett Google fiókjában vagy más helyeken, pl. internetes oldalakon, vagy hirdetésekkel kapcsolatban. A Google a webhely látogatását a Google-on tárolt egyéb személyes adatokkal is összekapcsolhatja. A Google továbbá rögzíti ezeket a személyes adatokat abból a célból, hogy javítsa vagy optimalizálja a különböző Google-szolgáltatásokat.

A Google+ gombon keresztül a Google tájékoztatást kap arról, hogy az érintett felkereste weboldalunkat, ha az érintett a weboldalunkra való felhívás időpontjában be van jelentkezve a Google+-ba. Ez attól függetlenül megtörténik, hogy az érintett rákattint-e vagy sem a Google+ gombra.

Ha az érintett nem kíván személyes adatokat továbbítani a Google-nak, az ilyen továbbítást úgy akadályozhatja meg, hogy kijelentkezik Google+-fiókjából, mielőtt felkeresné webhelyünket.

További információk és a Google adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címen érhetők el. További hivatkozások a Google-tól a Google+ 1 gombbal kapcsolatban a https://developers.google.com/+/web/buttons-policy címen találhatók.

13. A Google-AdWords alkalmazására és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Ezen a webhelyen az adatkezelő integrálta a Google AdWords szolgáltatást. A Google AdWords egy internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdető számára, hogy hirdetéseket helyezzen el a Google keresőmotorjaiban és a Google hirdetési hálózatában. A Google AdWords lehetővé teszi a hirdető számára, hogy előre meghatározott kulcsszavakat határozzon meg, amelyek segítségével a hirdetés csak akkor jelenik meg a Google keresési eredményei között, amikor a felhasználó a keresőmotort használja a kulcsszó szempontjából releváns keresési eredmény lekérésére. A Google Reklámhálózatban a hirdetések a korábban meghatározott kulcsszavak figyelembevételével automatikus algoritmussal kerülnek a releváns weboldalakra.

A Google AdWords üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google AdWords célja weboldalunk népszerűsítése azáltal, hogy releváns hirdetéseket jelenít meg harmadik felek webhelyein és a Google keresőmotor keresőmotorjának találatai között, valamint harmadik féltől származó hirdetéseket helyez el weboldalunkra.

Ha egy érintett Google hirdetésen keresztül jut el weboldalunkra, a Google-n keresztül egy konverziós cookie kerül az érintett informatikai rendszerébe. A sütik definícióját fentebb ismertetjük. A konverziós cookie 30 nap elteltével elveszíti érvényességét, és nem az érintett azonosítására szolgál. Ha a cookie még nem járt le, a konverziós süti annak ellenőrzésére szolgál, hogy bizonyos aloldalak, pl. egy online áruház rendszeréből származó bevásárlókosár fel lettek-e hívva a weboldalunkon. A konverziós cookie révén a Google és az adatkezelő is megértheti, hogy a webhelyünkön AdWords hirdetést elérő személy értékesítést generált-e, azaz végrehajtott-e vagy lemondott-e árueladást.

A konverziós cookie használatával összegyűjtött adatokat és információkat a Google arra használja fel, hogy látogatási statisztikákat készítsen weboldalunkon. Ezeket a látogatási statisztikákat arra használjuk, hogy meghatározzuk az AdWords hirdetéseken keresztül kiszolgált felhasználók teljes számát, hogy megbizonyosodjunk az egyes AdWords hirdetések sikerességéről vagy kudarcáról, és hogy a jövőben optimalizálhassuk AdWords hirdetéseinket. Sem cégünk, sem más Google AdWords hirdetők nem kapnak olyan információkat a Google-tól, amelyek alapján azonosítani lehetne az érintettet.

A konverziós süti személyes adatokat tárol, pl. az érintett által meglátogatott internetes oldalakat. Minden alkalommal, amikor meglátogatjuk internetes oldalainkat, a személyes adatok, beleértve az érintett által használt internet-hozzáférés IP-címét, továbbításra kerülnek a Google-hoz az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

Az érintett bármikor, a fent leírtak szerint, a weboldalunk cookie-k beállítását a használt internetböngésző megfelelő beállításával megakadályozhatja, és ezzel véglegesen megtagadhatja a cookie-k beállítását. A használt internetböngésző ilyen beállítása azt is megakadályozná, hogy a Google konverziós cookie-t helyezzen el az érintett informatikai rendszerében. Ezenkívül a Google AdWords által beállított cookie bármikor törölhető az internetböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

Az érintettnek lehetősége van tiltakozni a Google érdeklődésen alapuló hirdetése ellen. Ezért az érintettnek minden használt böngészőből el kell érnie a www.google.de/settings/ads linket, és be kell állítania a kívánt beállításokat.

További információk és a Google vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ címen érhetők el.

14. Az adatkezelés jogalapja

Művészet. 6. (1) bek. a GDPR szolgál jogalapként olyan adatkezelési műveletekhez, amelyekhez egy adott adatkezelési célból hozzájárulást kapunk. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek az érintett részes fele, mint például amikor az adatkezelési műveletekre termékértékesítéshez vagy bármely más szolgáltatás nyújtásához van szükség, az adatkezelés 6. (1) bekezdés lit. b GDPR. Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékeinkre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó megkeresések esetén. Ha cégünknek olyan jogszabályi kötelezettsége van, amely a személyes adatok feldolgozását írja elő, például adókötelezettségek teljesítéséhez, az adatkezelés a Ptk. 6. (1) bek. c GDPR. Ritka esetekben, a személyes adatok kezelése szükséges lehet az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ez a helyzet például akkor, ha egy látogató cégünknél megsérülne, és a nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információit át kellene adni egy orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ekkor a feldolgozás az Art. 6. (1) bek. d GDPR. Végül, a feldolgozási műveletek a 6. cikk (1) bekezdésének (1) bekezdésén alapulhatnak. f GDPR. Ez a jogalap olyan adatkezelési műveletekre szolgál, amelyekre a fent említett jogalapok egyike sem terjed ki, ha az adatkezelés vállalatunk vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érdekében szükséges, kivéve, ha ezeket az érdekeket felülírják az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek megkövetelik a személyes adatok védelmét. Az ilyen adatfeldolgozási műveletek különösen megengedhetők, mivel az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette őket. Úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (GDPR 47. preambulumbekezdés, 2. mondat).

15. Az adatkezelő vagy harmadik fél által követett jogos érdekek

Amennyiben a személyes adatok kezelése a 6. cikk (1) bek. f GDPR jogos érdekünk, hogy üzleti tevékenységünket minden alkalmazottunk és részvényesünk jóléte érdekében végezzük.

16. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolási időtartamának meghatározásához használt kritérium a mindenkori törvényben előírt megőrzési időszak. Ezen időszak lejárta után a megfelelő adatok rutinszerűen törlésre kerülnek, mindaddig, amíg az már nem szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés kezdeményezéséhez.

17. Személyes adatok megadása törvényi vagy szerződéses előírásként; A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; Az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; az adatok megadásának elmulasztásának lehetséges következményei

Tisztázzuk, hogy a személyes adatok megadását részben jogszabály (pl. adójogszabályok) írja elő, vagy szerződéses rendelkezésekből is fakadhat (pl. a szerződéses partnerre vonatkozó információ). Néha szükséges lehet szerződést kötni arról, hogy az érintett személyes adatokat ad meg számunkra, amelyeket ezt követően nekünk kell feldolgoznunk. Az érintett például köteles személyes adatokat megadni számunkra, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azzal a következménnyel járna, hogy az érintettel nem lehetne szerződést kötni. Mielőtt az érintett személyes adatokat adna át, az érintettnek fel kell vennie a kapcsolatot bármely alkalmazottjával.

18. Automatizált döntéshozatal megléte

Felelős vállalatként nem alkalmazunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

A Willing & Able LegalTech specialistái fejlesztették ki, akik szintén kifejlesztették a rendszert az időkövető ingyeneshez . Az adatvédelmi szabályzat generátorunkban található jogi szövegeket Prof. Dr. hc Heiko Jonny Maniero a Német Adatvédelmi Szövetségtől és Christian Solmecke a WBS törvénytől biztosította és tette közzé .