Miért jó nálam tanulni

Angol nyelvtanár

Miért jó nálam tanulni?

Hosszú évek tapasztalatai által formált, egyszerű és letisztult tanítási stílus, valamint hatékonyság és céltudatosság jellemzi munkámat. Mindig azt tartom szem előtt, hogyan juttathatom el tanítványaimat a legegyszerűbben és a leggyorsabban A-ból B-be. Empátiás képességem segítségével könnyedén és rugalmasan alkalmazkodom bárki szintjéhez, érdeklődéséhez és egyéni kívánságaihoz. Ha a diákomnak történetesen a cserebogarak szerelmi életének tanulmányozása tölti ki mindennapjait, szívesen készülök a témába vágó anyagokkal az órára, és örömmel fogom elsajátítani magam is az adott szakanyag szókincsét. Nem a csodákban hiszek, hanem abban, hogy a tisztességesen elvégzett munka bármely átlagos képességgel rendelkező ember számára meg fogja hozni gyümölcsét.

És még miért jó nálam tanulni? (sztori)

További fejtegetések helyett hadd meséljek el egy 15 évvel ezelőtt történt esetet, amely nem arról szól, milyen módszerekkel tanítok, vagy hogyan vezetem az óráimat, de annál többet mond el emberi kapcsolataimról, jelen esetben tanítványaimhoz való viszonyomról.
Amikor a szóban forgó eset történt – vagyis az ezredforduló előtt – még nemigen volt a háztartásokban Internet, ezért, ha magántanítványt keresett egy tanár, annak szinte egyetlen módja az volt, ha hirdetett az újságban. Így tettem én is, és szerencsére nagyon sokan jelentkeztek. Minden esetben telefonon kerestek meg, hiszen abban az időben még szinte senkinek sem állt rendelkezésére otthonában számítógép.
Az említett esztendő október hónapjának vége felé történt, hogy egy közgazdasági egyetemre járó fiatal, 20-21 év körüli lány hívott fel, hogy üzleti németet tanuljon nálam. Arra a kérdésemre, hogy mikor szeretné letenni a szakmai középfokú vizsgát, azt válaszolta, hogy kb. január közepén van az az időpont, amikor vizsgázni szeretne. Megkérdezte, lehetséges-e szerintem, hogy két-három hónap leforgása alatt felkészüljünk. Azt válaszoltam, hogy ez a körülményektől, nyelvi szintjétől valamint tanulási állóképességétől függ, de biztattam, vágjunk bele, és majd meglátjuk.
Katalin január közepén könnyedén vette az akadályt a szakmai középfokún. Mondanom sem kell – legalábbis B2 szinten – eleve jól beszélte a nyelvet, szakmailag döbbenetesen tájékozott volt, tehát igazából csak a tananyagot kellett átvennünk, témákról beszélgetnünk, és némileg bővítenünk a szókincsét.
A meglepetés akkor ért, miután levizsgázott, és még egyszer eljött, hogy megköszönje a segítségemet. Ugyanis ekkor mondta csak el, hogy mielőtt elkezdtük volna a közös munkát, egy másik kollégát hívott fel telefonon, aki azonban a határidő rövidsége miatt azonnal elküldte őt „melegebb éghajlatra”. Ami nekem természetesen eszembe sem jutott.

Hogyan tanítok?

Módszertani eszköztáramban minden szokásos kommunikatív eszköz fellelhető. Hangsúlyt fektetek a rendszeres, kötetlen társalgásra éppúgy, mint a legrégibb hagyománynak számító példamondatok megoldására. Mértékkel, de használom a ma olyannyira népszerű szituációs feladatok gyakoroltatását, és számos nyelvi játékot is ismerek. Gondot fordítok mind a négy alapkészség – a beszéd, az olvasás, az íráskészség, illetve a hallott szövegértés – valamint a kiejtés fejlesztésére, csakúgy, mint a megfelelő számú ismétlésre. Ezeken kívül is, valamilyen formában lehetőleg minden alkalommal számon kérem az előző tanóra anyagát.

Magánóra, versus tanfolyam egy nyelviskolában?

Magánórák esetében tapasztalatom szerint megfeleződik a tanulásra fordított idő, de jó képességű, szorgalmas tanítvány akár NEGYEDANNYI IDŐ alatt is eljuthat az alapoktól a középfokú nyelvvizsgáig.

Ezt az általános tapasztalatot saját megfigyeléseim is igazolják, ugyanis adott tankönyvcsalád első kötetét gyenge csoporttal 2 év leforgása alatt sikerült végigvennem. Erős csoportban ez egyetlen év leforgása alatt sikerült. AZONBAN: magántanítványokkal mindössze fél évet kellett ugyanezen kötet tartalmának elsajátítására rászánnunk.

Ennyivel hatékonyabb egy magánóra, ahol nem kell mások tanulási ritmusához igazodnunk! És valójában ezért nem kerül többe, a végösszeget tekintve, mint egy tanfolyam a nyelviskolában.

Gondolatok az angol/német nyelv tanulásáról

A nyelvtanulás – mint nyilván minden tanulás – kumulatív folyamat. Az ismereteknek föl kell halmozódniuk, össze kell gyűlniük, ahogyan a pénz gyűlik össze a bankszámlánkon vagy a takarékban. Nem jó, nem elég az, ha új és új dolgokat, szavakat és fordulatokat tanulunk minden órán, hogy azután egy vagy két hét múlva már ne is emlékezzünk az előzőleg tanultakra. A fölhalmozáshoz időráfordítás szükséges, vagyis: rendszeresen kell ismételnünk. Amelyben óriási segítségünkre van az, ha intenzíven, minél nagyobb óraszámban foglalkozunk az anyaggal.

A nyelvtanulás lelke és lényege ugyanis az INTENZITÁS!

Ez azonban távolról sem jelenti azt, hogy rengeteg pénzt ki kell fizetnünk a nyelvórákért. Téves az a szemlélet, hogy jó sok nyelvórát veszek, és akkor bizonyosan meglesz a középfokú nyelvvizsgám! Tapasztalatom szerint – ha hatékonyan dolgozik, sok házi feladatot ad a tanár, és a diák is megfelelő mennyiségű időt fordít a tanulásra egyénileg – akkor heti 1-2 tanóra is elegendő. Ugyanakkor heti 10 óra is kevés lenne, ha nem foglalkoznánk egyénileg is a tananyaggal!

Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a beszédkészség kialakításához nem elégséges csupán szavakat tanulnunk. Legjobb, ha teljes fordulatokat, fél, vagy egész mondatokat is kiírunk és megtanulunk, hiszen az egészen kicsi gyermekek sem csupán szavanként, hanem mondatonként és félmondatonként sajátítják el szüleiktől tanulva az anyanyelvüket. Tehát, ha fél vagy egész mondatokat, fordulatokat is tanulunk, akkor nem szükséges bonyolult nyelvtani egyeztetéseken törnünk a fejünket, vagy azon, milyen sorrendbe is kerüljenek egymás után a szavak egy adott mondatban.

Hadd egészítsem ki és zárjam gondolataimat Lomb Kató, a híres, 16 nyelven beszélő tolmács „módszertani” javaslatával: legjobban tesszük, ha minden oldalról „támadjuk” a megtanulandó idegen nyelvet. Olvassunk angolul, németül, ha lehet, minél hamarabb. Nézzünk filmeket. Állítsuk át mobiltelefonunkat a célnyelvre. Használjunk angol/német nyelvű office-t, keressünk levelezőpartnereket, beszélgetőtársakat. Ha sok időnk van, és nem vagyunk túlságosan szégyellősek, kérjük meg a jövő-menő turistákat, hogy szánjanak ránk néhány percet, és beszélgessenek velünk egy kicsit angolul vagy németül.

Jelentkezzen Ön is! Tanuljon nálam angolul vagy németül

Mayer Erzsébet,

angol és német nyelvtanár