avagy kinek, mikor, és hogyan érdemes nyelveket tanulni

Előfordul olykor, mégpedig nem is annyira ritkán, hogy akár ismerősöm, akár jelentkező leendő tanítványom kijelenti magáról, nincs tehetsége idegen nyelvek megtanulásához. Az ilyen kijelentéseket mindig kételkedve fogadom, de amennyiben tanítványról van szó, mindenképpen megpróbálok meggyőződni mondottak igazságtartalmáról.

Mert valóban, akadnak olyan emberek, akik hagyományos, tanórai keretek között történő tanulással soha nem fognak társalgási színtű nyelvtudás birtokába kerülni, azaz olyan nyelvi szintet elérni, hogy le tudják tenni legalább a középfokú nyelvvizsgát. Hangsúlyozom, abban az esetben nem, amennyiben nyelvórai keretek között, azaz főleg analitikus úton próbálkoznak nyelvtanulással. Hiszen könnyen belátható: ha igaz az, hogy valamennyien megtanulunk saját anyanyelvünkön beszélni, akkor aligha lehet szellemileg, mentálisan egészséges emberekről kijelentenünk, hogy alapvetően hiányoznának az idegen nyelvek elsajátításához szükséges szellemi funkcióik.

És valóban, nemegyszer tapasztaljuk, hogy olyasvalaki, aki nem csupán a szorgalom hiánya miatt nem jutott ötről – hatra a nyelvórákon, idegen nyelvi környezetben rövid idő alatt viszonylag folyékony nyelvtudásra tesz szert, igazolva a kimondott tétel igazságát, miszerint: nem létezik nyelvi fejlődés szempontjából reménytelen, úgynevezett tehetségtelen ember.

Bizonyos, nyelvtanuláshoz előnyös készségek bizonyos emberek esetében ugyan valóban fogyatékosak lehetnek, ezért megnehezíthetik, sőt, olykor kifejezetten akadályozhatják a tanórai, azaz többnyire analitikus módon történő tanulás folyamatát.

De hogy melyek ezek a hiányosságok, és miért is jelentenek akadályt, arról ezen a helyen inkább nem írnék, mivel írásomnak nem lehet az a célja, hogy bárkit elriasszak attól a szórakoztató munkafolyamattól, amelynek eredményeképpen megtanulhat jól beszélni angolul, németül, franciául, vagy akár valamely ritka nyelven.

Sokkal inkább szeretnék kételyeket eloszlatni, és mindenkit arra bátorítani, hogy sajátítson el minél több idegen nyelvet, minél magasabb színvonalon. Vágjon bele, tegyen meg mindent azért, hogy minél magasabb szintre jusson az említett folyamatban, hiszen globalizálódó világunkban, az Európai Unió állampolgáraként minden szempontból igen nagy előnyre tesz szert az idegen nyelvekben jártas ember.

Ennek jelentőségéről ma már talán nem szükséges bárkit is hosszasan győzködnünk.